Så hänger järn och tarmflora ihop

Att tarmfloran spelar en central roll för vår hälsa har det skrivits mycket om de senaste åren och vissa menar att det till och med bör klassas som ett helt nytt organ. Nu visar forskning att tarmfloran även tycks ha betydelse för hur bra järnet absorberas i tarmen, men också att för mycket järn kan ställa till med obalans i den för oss så viktiga tarmfloran.

Tarmfloran är ordet på allas läppar i hälsosammanhang sedan några år tillbaka. Och det är väl inte så konstigt. Från att bakterierna i tjocktarmen för några år sedan ansågs som fullständigt betydelselösa och rent av farliga, har vi nu förstått att tarmfloran är något som vi har svårt att klara oss utan. Bakterierna hjälper oss nämligen med allt från att träna vårt immunsystem till att tillverka livsviktiga hormoner och signalämnen. Att äta en fiberrik kost rik på fermenterade livsmedel som berikar tarmfloran har det därför skrivits långa spaltmeter om de senaste åren.

Nu visar forskning att vi har ytterligare en anledning att vara rädd om vår tarmflora. Forskare har nu visat i studier på mött att tarmbakterierna tycks hjälpa oss att ta upp järnet i kosten. Vidare har forskarna sett att möss som saknar en tarmflora tar upp mindre järn än möss som är berikade med en tarmflora. Utöver detta har andra studier visat att möss som utsätts för antibiotika innan de får järntillskott, får ett sämre upptag av järn i tarmen i jämförelse med möss om inte fått antibiotika.1

Även på människa finns det stöd för att de godartade bakterierna hjälper oss att absorbera järnet i kosten. I en studie från Sverige, såg forskarna att friska individer som fick inta bakterien Lactobacillus Plantarum 299, som normalt sett finns i vår tjocktarm, ökade upptaget av järnet från kosten med så mycket som 50 %. Det finns alltså stöd för att vi kan få hjälp av våra bakterier att ta upp järnet i kosten.2,3

För mycket järn i tjocktarmen kan rubba tarmfloran 

De senaste årens forskning på tarmfloran på möss och människa pekar på att för mycket järn i kosten i form av hemjärn (järn från animaliska källor) kan rubba tarmfloran. Det beror på att potentiellt ohälsosamma bakterier kan utnyttja järnet för att växa till på bekostnad av de mer välgörande bakterierna som exempelvis Lactobaciller. Lactobaciller behöver nämligen inte järn för sin tillväxt.

Hur är det med järn från vegetabiliska källor då? Det är väldigt lite studerat, men forskarna tror dock att icke-hemjärn inte är särskilt tillgängligt för bakterierna eftersom den typen av järn är bundet till olika molekyler så som polyfenoler och fytinsyra som gör att både vi och bakterierna får svårare att utnyttja järnet.1

1.Yilmaz et al. Gut Microbiota and Iron: The Crucial Actors in Health and Disease. Pharmaceuticals 2018, 11, 98; doi:10.3390/ph11040098

2. Lactobacillus spp. associated with healthy and diseased mucosa of the human intestines. J. Appl. Bacteriol. 1993;74:314–323.

3. M Hoppe et al. Probiotic strain. Lactobacillus plantarum299v increases iron absorption from an iron-supplemented fruit drink: a double-isotope cross-over single-blind study in women of reproductive age. British Journal of Nutrition (2015), 114, 1195-1202