Q/A

Kan SiderAL® Forte användas under graviditet?

SiderAL® Forte kan användas under graviditet om du har ett ökat behov av järn i kosten men ska inte ersätta en balanserad kosthållning. SiderAL® Forte består endast av ingredienser som är godkända av EFSA att använda inom livsmedel och kosttillskott. 

Jag tål inte vanliga järntabletter; hur stor är chansen att jag kan tolerera SiderAL® Forte?

Om du inte tål vanliga järntabletter av järnsulfat finns det en mycket god chans att du kan använda SiderAL® Forte. I en studie utvärderades huruvida individer som inte tål vanliga järntabletter tolererade SiderAL® Forte. Av 23 individer så var det bara en individ som slutade på grund av biverkningar under studien som varade i tre månader. Alla övriga kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden.³

Varför innehåller SiderAL® Forte C-vitamin?

SiderAL® Forte innehåller C-vitamin för att öka upptaget av järn från den övriga kosten. C-vitaminet har ingen betydelse för upptaget av järnet i SiderAL® Forte.

Kan jag öppna kapseln och enbart inta pulvret i kapseln utan att det påverkar absorptionen?

Ja det går bra att öppna kapseln och hälla ut pulvret i lämplig dryck utan att absorptionen påverkas.

Vad har gelatinet för ursprung?

Gelatinet kommer från nöt och är halal- och koshercertifierat.

Är SiderAL® Forte helt vegetabiliskt?

Nej, SiderAL® Forte innehåller mjölkprotein.

Vad innehåller SiderAL® Forte

Järnpyrofosfat (30 mg), C-vitamin (70 mg), gelatin (halal-och koshercertifierat), sackarosestrar av fettsyror (tillsatsämne E 473), lecitin från solrosolja (tillsatsämne E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 470b) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

Vad består höljet av? 

SiderAL® Forte Lecitin, fettsyra från solroskärnor. Höljet består av lecitin (från solros), sackarosestrar av fettsyror samt trikalciumfosfat.

 

Vilka oönskade effekter kan man få av SiderAl Forte? 

De flesta tolererar Sideral Forte väl, inklusive dem som tidigare fått besvär från traditionella järntabletter.  I studier har en låg andel av följande biverkningar rapporterats: förstoppning (4,5 %), diarré (4,5 %), illamående (3 %) och 

Hur absorberas SiderAL® Forte i mag-tarmkanalen?

Järnpartiklarna i SiderAL Forte® tas upp med hjälp av tarmens lymfvävnad som finns längs med hela tarmkanalen. Absorptionen sker med hjälp av endocytos via lymfsystemets så kallade M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos av makropartiklar och som finns på de ställen där tarmen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Endocytos innebär att en liten del av tarm-slemhinnan sluter sig runt fetthöljet varpå höljet med innehåll absorberas i sin helhet. Genom endocytos absorberar M-cellerna höljet runt järnpartiklarna varpå det tas upp av makrofager på den basolaterala delen av epitelcellen. 

Då höljet är resistent mot den sura magsaften kan fetthöljet tas upp i sin helhet utan att först brytas ned i tarmen. Det minskar risken för att järnet kommer i direktkontakt med slemhinnan och ger upphov till magbesvär. Därmed skapas förutsättningar för ett väl tolererat järntillskott.4,5 

Måste jag ta SiderAL® Forte på fastande mage och undvika exempelvis te och kaffe?

Nej, du kan ta SiderAL® Forte när du vill, med eller utan måltid. Tar du det tillsammans med mat och dryck går det bra att inta SiderAL® Forte med det du önskar som exempelvis te, kaffe eller mjölk.

Är järnet i SiderAL® Forte 2-värt eller 3-värt?

SiderAL® Forte innehåller järnpyrofosfat som innehåller 3-värt järn. 3-värt järn är den form som transportproteinet transferrin kan binda till.

Kan jag som vegetarian använda SiderAl® Forte?

Du som vegetarian kan använda SiderAl® Forte om du öppnar kapseln och enbart intar pulvret utan kapsel eftersom kapseln innehåller gelatin. Pulvret kan med fördel blandas ut med lämplig dryck eller yoghurt.
Är du däremot vegan och vill undvika alla animaliska ingredienser inklusive mjölkprodukter ska du undvika SiderAl® Forte eftersom det innehåller en liten mängd mjölkprotein.