Q/A

I SiderAL® Forte ligger järnet inbäddat i ett hölje som gör att järnet absorberas tre gånger så effektivt som motsvarande mängd av järnsulfat (det vanligaste förekommande järnsaltet i järntabletter). Därför innehåller SiderAL® Forte en lägre mängd järn än många andra järntillskott.²

SiderAL® Forte kan användas under graviditet om du har ett ökat behov av järn i kosten men ska inte ersätta en balanserad kosthållning. SiderAL® Forte består endast av ingredienser som är godkända av EFSA att använda inom livsmedel. Fetthöljet som omgärdar järnpartiklarna kan inte passera moderkakan och ta sig över till fostercirkulationen då fett inte kan ta sig över moderkakan utan att först brytas ned i modercirkulationen. Endast fett nedbrutet till fria fettsyror kan passera moderkakan.¹

Om du inte tål vanliga järntabletter finns det en mycket god chans att du kan använda SiderAL® Forte. I en studie utvärderades huruvida individer som inte tål vanliga järntabletter tolererade SiderAL® Forte. Av 23 individer så var det bara en individ som slutade på grund av biverkningar under studien som varade i tre månader. Alla övriga kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden.³

SiderAL® Forte innehåller C-vitamin för att öka upptaget av järn från den övriga kosten. C-vitaminet har ingen betydelse för upptaget av järnet i SiderAL® Forte.

Ja det går bra att öppna kapseln och hälla ut pulvret i lämplig dryck utan att absorptionen påverkas.

Gelatinet kommer från nöt och är halal- och koshercertifierat.

Nej, SiderAL® Forte innehåller mjölkprotein.

Järnpyrofosfat (30 mg), C-vitamin (70 mg), gelatin (halal-och koshercertifierat), sackarosestrar av fettsyror (tillsatsämne E 473), lecitin från solrosolja (tillsatsämne E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

Järnpartiklarna i SiderAL Forte® tas upp med hjälp av tarmens lymfvävnad som finns längs med hela tarmkanalen. Absorptionen sker med hjälp av endocytos via lymfsystemets så kallade M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos av makropartiklar och som finns på de ställen där tarmen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Endocytos innebär att en liten del av tarm-slemhinnan sluter sig runt fetthöljet varpå höljet med innehåll absorberas i sin helhet. Genom endocytos absorberar M-cellerna höljet runt järnpartiklarna varpå det tas upp av makrofager på den basolaterala delen av epitelcellen. Med makrofagerna transporteras sedan järnet i sitt fetthölje med lymfsystemet till den venösa cirkulationen varpå partikeln slutligen når levern som utgör en av kroppens huvuddepåer för järn. Där bryts höljet ned och järnet binds till transferrin för att sedan omsättas på sedvanligt sätt i kroppen. Då höljet är resistent mot den sura magsaften kan fetthöljet tas upp i sin helhet utan att först brytas ned i tarmen. Det minskar risken för att järnet kommer i direktkontakt med slemhinnan och ger upphov till magbesvär. Därmed skapas förutsättningar för ett väl tolererat järntillskott.4,5 

Nej, du kan ta SiderAL® Forte när du vill, med eller utan måltid. Tar du det tillsammans med mat och dryck går det bra att inta SiderAL® Forte med det du önskar som exempelvis te, kaffe eller mjölk.

Det går bra att använda SiderAL® Forte även om du genomgått överviktskirurgi eftersom järnpartiklarna i SiderAL® Forte tas upp längs med stora delar av tarmen och inte främst i den övre delen av tunntarmen som vid intag av vanliga järntabletter.

Ja, barn kan använda SiderAL® Forte vid behov av mer järn i kosten. Användande av järntillskott till barn bör dock endast ske i samråd med läkare. 

SiderAL® Forte innehåller järnpyrofosfat som innehåller 3-värt järn. 3-värt järn är den form som transportproteinet transferrin kan binda till.

Du som vegetarian kan använda SiderAl® Forte om du öppnar kapseln och enbart intar pulvret då kapseln innehåller gelatin. Pulvret kan med fördel blandas ut med lämplig dryck eller yoghurt.

Är du däremot vegan och vill undvika alla animaliska ingredienser inklusive mjölkprodukter ska du undvika SiderAl® Forte eftersom det innehåller en liten mängd mjölkprotein.

  1. Parisi et al. J Matern Fetal Neonatal Med. Effects of different regimens of iron prophylaxis on maternal iron status and pregnancy outcome: a randomized control trial. Online 1-6, 2016.
  2. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128, December 2, 2016.
  3. Elli et al. Nutrients 2018, 10, 330; doi:10.3390/nu10030330
  4. Fabiano et al. Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. European Journal of Pharmaceutical Sciences 111 (2018) 425-431.
  5. Brilli et al. Sucrosomial Iron Absorption Involve M Cells Interaction. Blood 2017 130:2217.