Q/A

Varför innehåller SiderAL® Forte endast 30 mg järn?

SiderAL® Forte kan användas under graviditet om du har ett ökat behov av järn i kosten men ska inte ersätta en balanserad kosthållning. SiderAl Forte innehåller 30 mg sukrosomialt järn. Sukrosomialt järn motsvarar effekten av 90-100 mg traditionellt järn (järnsulfat) med avseende på effekten på blodvärdet efter 3 månaders supplementering. 

Kan SiderAL® Forte användas under graviditet?

SiderAL® Forte kan användas under graviditet om du har ett ökat behov av järn i kosten men ska inte ersätta en balanserad kosthållning. SiderAL® Forte består endast av ingredienser som är godkända av EFSA att använda inom livsmedel. 

Jag tål inte vanliga järntabletter; hur stor är chansen att jag kan tolerera SiderAL® Forte?

Om du inte tål vanliga järntabletter finns det en mycket god chans att du kan använda SiderAL® Forte. I en studie utvärderades huruvida individer som inte tål vanliga järntabletter tolererade SiderAL® Forte. Av 23 individer så var det bara en individ som slutade på grund av biverkningar under studien som varade i tre månader. Alla övriga kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden.³

Varför innehåller SiderAL® Forte C-vitamin?

SiderAL® Forte innehåller C-vitamin för att öka upptaget av järn från den övriga kosten. C-vitaminet har ingen betydelse för upptaget av järnet i SiderAL® Forte.

Kan jag öppna kapseln och enbart inta pulvret i kapseln utan att det påverkar absorptionen?

Ja det går bra att öppna kapseln och hälla ut pulvret i lämplig dryck utan att absorptionen påverkas.

Vad har gelatinet för ursprung?

Gelatinet kommer från nöt och är halal- och koshercertifierat.

Är SiderAL® Forte helt vegetabiliskt?

Nej, SiderAL® Forte innehåller mjölkprotein.

Vad innehåller SiderAL® Forte

Järnpyrofosfat (30 mg), C-vitamin (70 mg), gelatin (halal-och koshercertifierat), sackarosestrar av fettsyror (tillsatsämne E 473), lecitin från solrosolja (tillsatsämne E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

Vad består höljet av? 

SiderAL® Forte Lecitin, fettsyra från solroskärnor. Höljet består av lecitin (från solros), sackarosestrar av fettsyror samt trikalciumfosfat.

Vilka biverkningar får man av Sideral? 

De flesta tolererar Sideral Forte väl, inklusive dem som tidigare fått besvär från traditionella järntabletter.  I studier har en låg andel av följande biverkningar rapporterats: förstoppning (4,5 %), diarré (4,5 %), illamående (3 %) och 

Hur absorberas SiderAL® Forte i mag-tarmkanalen?

Järnpartiklarna i SiderAL Forte® tas upp med hjälp av tarmens lymfvävnad som finns längs med hela tarmkanalen. Absorptionen sker med hjälp av endocytos via lymfsystemets så kallade M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos av makropartiklar och som finns på de ställen där tarmen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Endocytos innebär att en liten del av tarm-slemhinnan sluter sig runt fetthöljet varpå höljet med innehåll absorberas i sin helhet. Genom endocytos absorberar M-cellerna höljet runt järnpartiklarna varpå det tas upp av makrofager på den basolaterala delen av epitelcellen. Med makrofagerna transporteras sedan järnet i sitt fetthölje med lymfsystemet till den venösa cirkulationen varpå partikeln slutligen når levern som utgör en av kroppens huvuddepåer för järn. Där bryts höljet ned och järnet binds till transferrin för att sedan omsättas på sedvanligt sätt i kroppen. Då höljet är resistent mot den sura magsaften kan fetthöljet tas upp i sin helhet utan att först brytas ned i tarmen. Det minskar risken för att järnet kommer i direktkontakt med slemhinnan och ger upphov till magbesvär. Därmed skapas förutsättningar för ett väl tolererat järntillskott.4,5 

Måste jag ta SiderAL® Forte på fastande mage och undvika exempelvis te och kaffe?

Nej, du kan ta SiderAL® Forte när du vill, med eller utan måltid. Tar du det tillsammans med mat och dryck går det bra att inta SiderAL® Forte med det du önskar som exempelvis te, kaffe eller mjölk.

Kan jag använda SiderAL® Forte om jag genomgått överviktskirurgi (gastric by-pass)?

Det går bra att använda SiderAL® Forte även om du genomgått överviktskirurgi eftersom järnpartiklarna i SiderAL® Forte tas upp längs med stora delar av tarmen och inte främst i den övre delen av tunntarmen som vid intag av vanliga järntabletter.

Kan barn använda SiderAL® Forte?

Ja, barn kan använda SiderAL® Forte vid behov av mer järn i kosten. Användande av järntillskott till barn bör dock endast ske i samråd med läkare. 

Är järnet i SiderAL® Forte 2-värt eller 3-värt?

SiderAL® Forte innehåller järnpyrofosfat som innehåller 3-värt järn. 3-värt järn är den form som transportproteinet transferrin kan binda till.

Kan jag som vegetarian använda SiderAl® Forte?

Du som vegetarian kan använda SiderAl® Forte om du öppnar kapseln och enbart intar pulvret då kapseln innehåller gelatin. Pulvret kan med fördel blandas ut med lämplig dryck eller yoghurt.
Är du däremot vegan och vill undvika alla animaliska ingredienser inklusive mjölkprodukter ska du undvika SiderAl® Forte eftersom det innehåller en liten mängd mjölkprotein