Om Renapharma

_MG_9071_Rhenapharma_-_Pressporträtt_03

På Akademiska sjukhuset i Uppsala föddes på 1980-talet en drivkraft hos Professor Bo G Danielson att förbättra livet för sina njursviktspatienter. Insikten om att järnet var oumbärligt för blodbildningen ledde till en livslång forskargärning på järn som resulterade i Renapharma.

När man på 80-talet lyckades klona genen som kodar för EPO och sedermera lyckades tillverka EPO som läkemedel fanns stora förhoppningar om att kunna behandla den svåra blodbrist som njursviktspatienter drabbas av. Hittills hade patienterna varit beroende av riskfyllda blodtransfusioner för att överleva och många hoppades att blodbristen var ett minne blott. Förhoppningarna om att få slippa blodbrist förbyttes dock snart mot förbryllelse. Patienterna svarade utmärkt på behandlingen, men endast några månader. Därefter återkom anemin. Efter en tid förstod forskarna vad den felande länken bestod i; det saknades järn som är en viktig byggsten vid kroppens bildande av röda blodkroppar. Det var först med denna insikt som patienterna faktiskt kunde tillgodogöra sig av EPO:t och på ett varaktigt sätt tillverka röda blodkroppar.

Insikten av järnets betydelse födde ett intresse och drivkraft hos vår pappa att forska på järnomsättningen, och en vilja att kunna förse patienterna med ett säkert järnpreparat som tolererades utan att ge livshotande allergiska biverkningar. När han insåg möjligheten att kunna fortsätta driva klinisk forskning och samtidigt hjälpa många fler patienter än på njurmottagningen i Uppsala, startade han Renapharma i vars regi han outtröttligt fortsatte bedriva klinisk forskning på järn.

Efter Bo G Danielsons bortgång 2010 har Renapharma drivits vidare i regi av Caroline (VD) och Kristin Danielson, som idag forskar vid Karolinska Institutet på just järnomsättningen. Och precis som på Bo Danielsons tid, arbetar Renapharma vidare för att driva och sprida kunskapen om järn och järnbrist, som drabbar 2 miljarder människor världen över. Idag tillhandahåller, forskar på och strävar Renapharma efter att förse individer med högkvalitativa produkter som tillhandahåller kroppen med oumbärliga mineraler och vitaminer på ett säkert och effektivt sätt. Vidare förvaltar vi kunskapen som vår familj sedan barnsben samlats vid matbordet runt. Genom att utbilda, utveckla, producera, lansera och etablera nya varumärken hoppas vi kunna stärka och förbättra livet för dig och dina närstående. 

Vänligen

Caroline Danielson
VD Renapharma