Vad är SiderAL® Forte?

sideral-banner-p-800

SiderAL® Forte är ett kraftfullt järntillskott till dig som inte blir hjälpt av vanliga järntabletter. Eller får så mycket magbesvär att du inte kan fortsätta ta dem.

SiderAL® Forte: När vanliga järntabletter inte är effektiva

 Vanliga järntabletter är det vanligaste förekommande sättet att komplettera kosten med järn på.  Dock kan upptaget i tarmen påverkas negativt av flera olika faktorer som gör att järntabletterna inte får effekt. Sådana faktorer inkluderar exempelvis hur du tagit tabletterna (med mat som hämmar järnupptaget), om du har låg syraproduktion i magsäcken, eller om du har en pågående, låggradig inflammation.

SiderAL® Forte har i studier visat sig effektivt till individer som  av någon anledning inte haft effekt av  vanliga järntabletter. Det beror sannolikt på att järnet i  SiderAL® Forte absorberas via en unik upptagsmekanism som inte påverkas av ovan nämnda faktorer som  exempelvis hur du tagit järntillskottet.

Om du inte blir hjälp av vanliga järntabletter kan det därför finnas en chans att du får effekt av SiderAL® Forte. Järnet i SiderAL® Forte absorberas dessutom tre gånger så effektivt som järnet i vanliga järntabletter vilket gör att SiderAL® Forte endast behöver innehålla 30 mg järn för att ha en effekt som motsvarar 90 mg vanligt järn.  En lägre dos järn är positivt eftersom för mycket järn i tarmen kan ha en potentiellt negativ inverkan på vår tarmhälsa och orsaka magbesvär.

De flesta som inte tål vanliga järntabletter (ex Niferex) kan använda SiderAL® Forte (95 %)

 I en nyligen publicerad studie undersöktes hur många av användarna som kunde använda SiderAL® Forte trots tidigare intolerans mot vanliga järntabletter.   Av de 25 individer som undersöktes var det bara en individ som avbröt intaget av SiderAL® Forte i förtid på grund av biverkningar. Alla andra (95 %) kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden. Om du, som en av dessa individer, inte tål vanliga järntabletter bestående av järnsulfat, finns det därför en mycket god chans att du faktiskt kan använda dig av SiderAL® Forte för att komplettera din kost med järn. 6

 Därför föredrar tarmen en lägre dos järn

Besvär från vanliga järntabletter beror på att tarmen endast absorbera en liten del av järnet varför det mesta av järnet blir kvar i tarmen som överskottsjärn (se figur). Överskottsjärn i tarmen kan orsaka magbesvär på grund av att järn från järntabletter bildar potentiellt ohälsosamma fria radikaler* som retar tarmslemhinnan.1,2,3,4 Överskottsjärnet i tarmen kan även orsaka tillväxt av ohälsosamma bakterier i tjocktarmen på bekostnad av våra goda bakterier. Därför är det fördelaktigt att SiderAL® Forte innehåller en låg dos järn som skapar en minimal mängd överskottsjärn i jämförelse med vad som sker vid intag av vanliga järntabletter. 4,12

Järnet i SiderAL® Forte absorberas tre gånger så effektivt som järnet i vanliga järntabletter (järnsulfat). Det mesta av järnet i kapseln hamnar i järnförråden samtidigt som mängden överskottsjärn som blir kvar i tarmen minimeras (se figur nedan).

Den lilla mängd överskottsjärn som skapas från SiderAL® Forte är gömt i ett hölje så att tarmen slipper kontakt med järnet.1,2,3,4 

Höljet SiderAL® Forte skyddar tarmen från järnet 

Tack vare SiderAL® Fortes unika hölje, som består av solroslecitin, kan tarmslemhinnan skyddas. Höljet som omger järnet är motståndskraftigt mot magsyran och bryts inte ned förrän efter det har absorberats av tarmen. Det bidrar till att kontakten mellan tarmen och det retande järnet minimeras varför SiderAL® Forte är skonsammare för tarmen i jämförelse med vanliga järntabletter.1,6          

Vilka kan använda sig av SiderAL® Forte? 

Alla som behöver få i sig mer järn via kosten kan använda sig av SiderAL® Forte,  inklusive de som genomgått överviktskirurgi. Det beror på att järnpartiklarna i SiderAL® Forte tas upp längs med hela tarmen och inte företrädesvis i den övre delen av tunntarmen som vid intag av järnsulfat.7 

Ta SiderAL® Forte när och med vad du vill  

Skulle du helst ta ditt järntillskott med morgonkaffet men har lärt dig att kaffe hämmar upptaget av järn? Det är fullt möjligt med SiderAL® Forte. SiderAL® Forte kan du ta med eller utan måltid och det kan tas med vilket livsmedel som helst. Vid eventuella sväljproblem kan kapseln öppnas och pulvret röras ut med ett lämpligt livsmedel. Vill du undvika gelatin kan du med fördel öppna kapseln och inta enbart pulvret tillsammans med lämpligt livsmedel som ex. youhurt eller smoothie.9

Vad består SiderAL® Forte av?  

SiderAL® Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin. Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur (halal- och koshercertifierat). Kapseln går att öppna vid eventuella sväljproblem eller om du vill undvika gelatin. Pulvret kan då intas med lämpligt livsmedel, ex yoghurt. Övriga ingredienser inkluderar sackarosestrar av fettsyror (E 473), lecitin (E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171). Alla ingredienser är klassade som säkra av EFSA för användning i livsmedel samt i kosttillskott i den mängd som förekommer i SiderAL® Forte. 

Vilka biverkningar kan jag få? 

SiderAL® Forte är ett skonsamt järntillskott och de flesta (95 % ) som inte tål vanliga järntabletter kan använda SiderAL® Forte. I studier har en låg andel av följande biverkningar rapporterats: förstoppning (4,5 %), diarré (4,5 %), illamående (3 %) och huvudvärk (3 %).11

SiderAL® Forte är ett kosttillskott 

SiderAl® Forte ska användas som ett komplement till kosten och ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning. Det klassas som ett kosttillskott. Järntillskott bör endast användas vid ett konstaterat ökat behov av järn i kosten. För mycket järn kan vara skadligt. Järntillskott ska hållas utom räckhåll för barn.  

*Fria radikaler är små laddade, instabila partiklar som kan ha en ohälsosam inverkan på våra celle

 1. Gómez-Ramírez et al. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97.  
 2. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128(22):3618 December 2, 2016. 
 3. Girelli et al. Modern iron replacement therapy: clinical and pathophysiological insights. International Journal of Hematology (2018) 107:16–30. 
 4. Z Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 2014. 
 5. Fabiano et al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431. 
 6. L Elli et al. Sucrosomial Iron Supplementation in Anemic Patients with Celiac Disease Not Tolerating Oral Ferrous Sulfate: A Prospective StudyNutrients 2018, 10, 330. 
 7. Ciudin et al. Response to sucrosomial iron supplementation in patients undergoing bariatric surgery. THE BARI-FER study. Endocrinol Diabetes Nutr. 2018;65(1):17-20. 
 8. Melamed et al. Iron supplementation in pregnancy – does the preparation matter? Arch Gynecol Obstet (2007) 276:601–604. 
 9. Abatti et al. Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia. Internal and Emergency Medicine. https ://doi.org/10.1007/s11739-018-1993-9. 
 10. Lund et al.Oralferrous sulfate supplements increase the free radical generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250–5. 
 11. Pisani et al.Effectof oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiencyanaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8. 
 12. Kortman et al. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 1202–123.