Vad är SiderAL® Forte?

SiderAL® Forte – ett järntillskott utrustat med ett hölje 

SiderAL® Forte är ett järntillskott där järnet, till skillnad från andra järntillskott, ligger inbäddat i ett hölje av solroslecitin vilket gör att tarmslemhinnan skyddas från det retande järnet. Järn har en förmåga att bilda fria radikaler* i tarmen vilket kan reta magens slemhinna och skapa magbesvär. Då höljet inte bryts ned förrän efter det har absorberats  kan tarmen  skyddas. Det gör att SiderAL® Forte kan användas av de allra flesta, till och med av de som normalt sett får besvär vid intag av järntabletter.1,6    

Tre gånger så effektivt upptag i jämförelse med traditionellt järn
SiderAL® Forte innehåller 30 mg sukrosomialt järn men eftersom det absorberas tre gånger så effektivt som traditionellt järn motsvarar effekten 90 – 100 mg järn. Det är positivt eftersom stora mängder järn i tarmen kan påverka vår tarmflora negativt men också bidra till att irritera tarmen på grund av järnets förmåga att bilda fria radikaler. Men tack vare den låga dosen samt SiderAL Fortes skyddande hölje, kan dessa effekter minimeras.

De flesta (9 av 10) som inte tål vanliga järntabletter kan använda SiderAL® Forte
I en nyligen publicerad studieundersöktes hur många av användarna som kunde använda SiderAL® Forte trots tidigare intolerans (magbesvär) mot traditionella järntabletter à 100 mg.   Av de 24 individer som undersöktes var det bara en individ som avbröt intaget av SiderAL® Forte i förtid på grund av biverkningar. Alla andra (95 %) kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden som varade tre månader. Om Du, som en av dessa individer, inte tål vanliga järntabletter, finns det därför en god chans att du faktiskt kan använda dig av SiderAL® Forte för att komplettera din kost med järn. 6

Därför föredrar tarmen en lägre dos järn
Vid intag av stora mängder järn   kan tarmen endast absorbera en liten del av järnet varför det mesta av järnet blir kvar i tarmen i form av överskottsjärn (se figur) som kan reta tarmen samt skapa obalans i tjocktarmens tarmflora. Därför är det fördelaktigt att SiderAL® Forte innehåller en låg dos järn (30 mg), varav det mesta absorberas, så att mängden överskottsjärn kan minimeras. 1,2,3,4 ,12 Den lilla mängd överskottsjärn som skapas från SiderAL® Forte är gömt i ett hölje så att tarmen slipper kontakt med järnet.1,2,3,4     

Vilka kan använda sig av SiderAL® Forte? 

Alla utom de som praktiserar en vegansk kosthållning kan använda sig av SiderAL® Forte  inklusive gravida. Det kan även passa individer som genomgått överviktskirurgi, som kan ha en nedsatt absorption av sedvanligt järn, eftersom järnpartiklarna i SiderAL® Forte tas upp längs med hela tarmen och inte företrädesvis i den övre delen av tunntarmen som vid intag av  vanligt järnsulfat.7 

Ta SiderAL® Forte när och med vad du vill  

Skulle du helst ta ditt järntillskott med morgonkaffet men har lärt dig att kaffe hämmar upptaget av järn? Det är fullt möjligt med SiderAL® Forte. SiderAL® Forte kan du ta med eller utan måltid och det kan tas med vilket livsmedel som helst. Vid eventuella sväljproblem kan kapseln öppnas och pulvret röras ut med ett lämpligt livsmedel. Vill du undvika gelatin kan du med fördel öppna kapseln och inta enbart pulvret tillsammans med lämpligt livsmedel som ex. yoghurt.9

Vad består SiderAL® Forte av?  

SiderAL® Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin. Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur (halal- och koshercertifierat). Kapseln går att öppna vid eventuella sväljproblem eller om du vill undvika gelatin. Pulvret kan då intas med lämpligt livsmedel, ex yoghurt. Övriga ingredienser inkluderar sackarosestrar av fettsyror (E 473), lecitin (E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171). Alla ingredienser är klassade som säkra av EFSA för användning i livsmedel samt i kosttillskott i den mängd som förekommer i SiderAL® Forte. 

Vilka biverkningar kan jag få? 

SiderAL® Forte är ett skonsamt järntillskott och de flesta (95 % ) som inte tål vanliga järntabletter kan använda SiderAL® Forte. I studier har en låg andel av följande biverkningar rapporterats: förstoppning (4,5 %), diarré (4,5 %), illamående (3 %) och huvudvärk (3 %).11

SiderAL® Forte är ett kosttillskott 

SiderAl® Forte ska användas som ett komplement till kosten och ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning. Det klassas som ett kosttillskott. Järntillskott bör endast användas vid ett konstaterat ökat behov av järn i kosten. För mycket järn kan vara skadligt. Järntillskott ska hållas utom räckhåll för barn.  

*Fria radikaler är små laddade, instabila partiklar som kan ha en ohälsosam inverkan på våra celler.

 1. Gómez-Ramírez et al. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97.  
 2. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128(22):3618 December 2, 2016. 
 3. Girelli et al. Modern iron replacement therapy: clinical and pathophysiological insights. International Journal of Hematology (2018) 107:16–30. 
 4. Z Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 2014. 
 5. Fabiano et al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431. 
 6. L Elli et al. Sucrosomial Iron Supplementation in Anemic Patients with Celiac Disease Not Tolerating Oral Ferrous Sulfate: A Prospective StudyNutrients 2018, 10, 330. 
 7. Ciudin et al. Response to sucrosomial iron supplementation in patients undergoing bariatric surgery. THE BARI-FER study. Endocrinol Diabetes Nutr. 2018;65(1):17-20. 
 8. Melamed et al. Iron supplementation in pregnancy – does the preparation matter? Arch Gynecol Obstet (2007) 276:601–604. 
 9. Abatti et al. Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia. Internal and Emergency Medicine. https ://doi.org/10.1007/s11739-018-1993-9. 
 10. Lund et al.Oralferrous sulfate supplements increase the free radical generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250–5. 
 11. Pisani et al.Effectof oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiencyanaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8. 
 12. Kortman et al. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 1202–123.