Vad är SiderAL® Forte?

sideral-banner-p-800

SiderAL® Forte är ett effektivt järntillskott som tack vare sitt hölje av solroslecitin skyddar tarmen från direktkontakt med järnet som annars kan irritera tarmen. SiderAL® Forte tolereras därför av de allra flesta, till och med av dem som inte tål vanliga järntabletterSiderAL® Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin.

Tre gånger så effektivt upptag  

Höljet runt järnpartiklarna gör att absorptionen blir tre gånger så effektiv som samma mängd järnsulfat, det vanligaste förekommande järnsaltet i järntabletter och järntillskott. Det betyder att det mesta av järnet i kapseln tas upp av tarmen  samtidigt som mängden överskottsjärn minimeras. Det är nämligen överskottsjärnet i tarmen som kan skapa magbesvär vid intag av vanliga järntabletter som bara absorberas till 10-20 %. 1,2,3,4 

Magbesvär vid intag av järntabletter

Besvär från vanliga järntabletter av järnsulfat beror på att tarmen endast kan ta upp en liten del av järnet varför majoriteten av järnet (ca 80 %) blir kvar i tarmen som överskottsjärn. Överskottsjärn i tarmen kan orsaka magbesvär vilket beror på att järn, i synnerhet tvåvärt järn som i järnsulfat eller järnfumarat, bildar potentiellt ohälsosamma fria radikaler* i tarmen som retar slemhinnan. Denna retning kan upplevas som exempelvis magont eller förstoppning.1,2,3,4 Överskottsjärnet i tarmen bidrar även till att skapa obalans i tjocktarmens tarmflora genom att järn utgör näring till potentiellt ohälsosamma bakterier som växer till på bekostnad av de välgörande bakterierna i tjocktarmen.  4,12

Höljet SiderAL® Forte skyddar  tarmen från järnet 

Tack vare SiderAL® Fortes unika hölje, som består av lecitin utvunnet ur solros, kan tarmslemhinnan skyddas. Höljet som omger järnet är nämligen motståndskraftigt mot magsyran och bryts inte ned förrän efter det har absorberats av tarmen. Det bidrar till att kontakten mellan tarmen och det retande järnet minimeras varför SiderAL® Forte är skonsammare för tarmen i jämförelse med vanligt järnsulfat.1,6          

Höljet bidrar också till en effektiv upptagsmekanism som i sin tur gör att mängden överskottsjärn minimeras i tarmen. Det är positivt eftersom en stor mängd överskottsjärn kan bidra till att skapa tillväxt av potentiellt ohälsosamma bakterier i tjocktarmen.                

Hur stor är chansen att du tål SiderAL® Forte om du inte tål vanliga järntabletter av järnsulfat (ex Niferex)? 

 Just detta har faktiskt studerats i en studie från universitetet i Milano. I gruppen som fick testa SiderAL® Forte i tre månader ingick enbart individer som inte tålde vanliga järntabletter (järnsulfat). Av dessa 25 individer var det bara en individ som avbröt intaget av SiderAL® Forte i förtid på grund av biverkningar. Alla andra (95 %) kunde fortsätta med SiderAL® Forte under hela studieperioden. Om du, som en av dessa individer, inte tål vanliga järntabletter bestående av järnsulfat, finns det därför en mycket god chans att du faktiskt kan använda dig av SiderAL® Forte för att komplettera din kost med järn utan att få magbesvär.6

Vad består SiderAL® Forte av?  

SiderAL® Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin. Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur (halal- och koshercertifierat). Kapseln går att öppna vid eventuella sväljproblem eller om du vill undvika gelatin. Pulvret kan då intas med lämpligt livsmedel, ex yoghurt. Övriga ingredienser inkluderar sackarosestrar av fettsyror (E 473), lecitin (E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171). Alla ingredienser är klassade som säkra av EFSA för användning i livsmedel samt i kosttillskott i den mängd som förekommer i SiderAL® Forte. 

Ta SiderAL® Forte när och med vad du vill  

SiderAL® Forte kan du ta när som helst, med eller utan måltid och med vilket livsmedel du vill.9

Vilka kan använda sig av SiderAL® Forte? 

Alla som behöver få i sig mer järn via kosten kan använda sig av SiderAL® Forte,  inklusive de som genomgått överviktskirurgi. Det beror på att järnpartiklarna i SiderAL® Forte tas upp längs med hela tarmen och inte företrädesvis i den övre delen av tunntarmen som vid intag av järnsulfat.7 

Vilka biverkningar kan jag få? 

SiderAL® Forte är ett skonsamt järntillskott och de flesta (95 % ) som inte tål vanliga järntabletter kan använda SiderAL® Forte. I studier har en låg andel av följande biverkningar rapporterats: förstoppning (4,5 %), diarré (4,5 %), illamående (3 %) och huvudvärk (3 %).11

SiderAL® Forte är ett kosttillskott 

SiderAl® Forte ska användas som ett komplement till kosten och ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning. Det klassas som ett kosttillskott. Järntillskott bör endast användas vid ett konstaterat ökat behov av järn i kosten. För mycket järn kan vara skadligt. Järntillskott ska hållas utom räckhåll för barn.  

*Fria radikaler är små laddade, instabila partiklar som kan ha en ohälsosam inverkan på våra celler.

 1. Gómez-Ramírez et al. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97.  
 2. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128(22):3618 December 2, 2016. 
 3. Girelli et al. Modern iron replacement therapy: clinical and pathophysiological insights. International Journal of Hematology (2018) 107:16–30. 
 4. Z Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 2014. 
 5. Fabiano et al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431. 
 6. L Elli et al. Sucrosomial Iron Supplementation in Anemic Patients with Celiac Disease Not Tolerating Oral Ferrous Sulfate: A Prospective StudyNutrients 2018, 10, 330. 
 7. Ciudin et al. Response to sucrosomial iron supplementation in patients undergoing bariatric surgery. THE BARI-FER study. Endocrinol Diabetes Nutr. 2018;65(1):17-20. 
 8. Melamed et al. Iron supplementation in pregnancy – does the preparation matter? Arch Gynecol Obstet (2007) 276:601–604. 
 9. Abatti et al. Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia. Internal and Emergency Medicine. https ://doi.org/10.1007/s11739-018-1993-9. 
 10. Lund et al.Oralferrous sulfate supplements increase the free radical generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250–5. 
 11. Pisani et al.Effectof oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiencyanaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8. 
 12. Kortman et al. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 1202–123.