FRÅGOR & SVAR

Varför innehåller Sideral Forte® endast 30 mg järn?

I Sideral Forte® ligger järnet inbäddat i ett fetthölje som gör att järnet absorberas tre gånger så effektivt som motsvarande mäng av järnsulfat (det vanligaste förekommande järnsaltet i järntabletter). Därför innehåller Sideral Forte® en lägre mängd järn än många andra järntillskott.²

Kan Sideral Forte® användas under graviditeten?


Sideral Forte® kan användas under graviditet om du har ett ökat behov av järn i kosten men ska inte ersätta en balanserad kosthållning. Sideral Forte® består endast av ingredienser som är godkända av EFSA att använda inom livsmedel. Fetthöljet som omgärdar järnpartiklarna kan inte passera moderkakan och ta sig över till fostercirkulationen då fett inte kan ta sig över moderkakan utan att först brytas ned i modercirkulationen. Endast fett nedbrutet till fria fettsyror kan passera moderkakan.¹

Jag tål inte vanliga järntabletter; hur stor chans är det att jag kan tolerera Sideral Forte®?

I en studie utvärderades huruvida individer som inte tål vanliga järntabletter tolererade Sideral Forte®. Av 23 individer så var det bara en individ som slutade på grund av biverkningar under studien som varade i tre månader. Alla övriga kunde fortsätta med Sideral Forte® under hela studieperioden.³

Varför innehåller Sideral Forte® C-vitamin?

Sideral Forte® innehåller C-vitamin för att öka upptaget av C-vitamin från den övriga kosten. C-vitaminet har ingen betydelse för upptaget av Sideral Forte®.

Kan jag öppna kapseln och enbart inta pulvret i kapseln utan att det påverkar absorptionen?

Ja det går bra att öppna kapseln och hälla ut pulvret i lämplig dryck utan att absorptionen påverkas.

Vad har gelatinet för ursprung?

Gelatinet kommer från nöt och är halal- och koshercertifierat.

Är Sideral Forte® helt vegetabiliskt?

Nej, Sideral Forte innehåller mjölkprotein.

Vad innehåller Sideral Forte®?

Järnpyrofosfat (30 mg), C-vitamin (70 mg), gelatin (halal-och koshercertifierat), sackarosestrar av fettsyror (tillsatsämne E 473), lecitin från solrosolja (tillsatsämne E 322), risstärkelse, glukossirap, mjölkprotein, kalciumfosfat (E 341), kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 570) samt mikrokristallincellulosa (E 460). Själva kapseln innehåller järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

Hur absorberas Sideral Forte® i mag-tarmkanalen?


SiderAL Forte® tas upp med hjälp av tarmens lymfvävnad som finns längs med hela mag-tarmkanalen. Absorptionen sker med hjälp av endocytos via lymfsystemets så kallade M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos av makropartiklar och som finns på de ställen där mag-tarmkanalen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Endocytos innebär att en liten del av tarm-slemhinnan sluter sig runt fetthöljet varpå höljet med innehåll absorberas i sin helhet. Genom endocytos absorberar M-cellerna fetthöljet i Sideral Forte varpå det tas upp av makrofager på den basolaterala delen av epitelcellen. Med makrofagerna transporteras sedan järnet i sitt fetthölje med lymfsystemet till den venösa cirkulationen varpå partikeln slutligen når levern som utgör en av kroppens huvuddepåer för järn. Där bryts höljet ned och järnet binds till transferrin för att sedan omsättas på sedvanligt sätt i kroppen. Då fetthöljet är resistent mot den sura magsaften kan fetthöljet tas upp i sin helhet utan att först brytas ned i tarmen. Det minskar risken för att järnet kommer i direktkontakt med slemhinnan och ger upphov till magbesvär. Därmed skapas förutsättningar för ett väl tolererat järntillskott.⁴ ⁵

Referenser:

  1. Parisi et al. J Matern Fetal Neonatal Med. Effects of different regimens of iron prophylaxis on maternal iron status and pregnancy outcome: a randomized control trial. Online 1-6, 2016.
  2. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128, December 2, 2016.
  3. Elli et al. Nutrients 2018, 10, 330; doi:10.3390/nu10030330
  4. Fabiano et al. Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. European Journal of Pharmaceutical Sciences 111 (2018) 425-431.
  5. Brilli et al. Sucrosomial Iron Absorption Involve M Cells Interaction. Blood 2017 130:2217.