Om järn under och efter graviditeten

Under graviditeten ökar behovet av järn kraftigt vilket gör att många gravida kvinnor rekommenderas att äta järntillskott för att tillgodose fostret med järn som behövs för en normal fosterutveckling.

Från och med graviditetsvecka 14 ökar behovet av järn kraftigt och störst är behovet strax innan förlossningen. Järn behövs till det växande fostret men också för att den gravida kvinnan genomgår vissa fysiologiska förändringar som en ökad bildning av röda blodkroppar.1

Många gravida kvinnor rekommenderas att äta järntillskott för att komplettera sin kost med järn för att täcka det ökade behovet av järn som uppstår i samband med en graviditet. 1 Det kan därför vara en god idé att redan innan graviditeten äta en kost rik på järn för att förbereda sig på den kommande järnkrävande graviditeten. Då kan man i bästa fall enbart klara sig på kosten under graviditeten!

Tänk på att dina järnförråd är viktiga även efter barnet är fött

Oavsett om nyföddhetsperioden upplevs som lekande lätt för vissa så kan den för andra nyförlösta mammor upplevas som utmattande på olika sätt. Därför kan det vara klokt att även efter förlossningen äta en järnrik kost eftersom järn kan minska risken för trötthet som orsakas av små järndepåer. 

Referenser:

  1. Wesström J. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Läkartidningen, 2015. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/03/Kvinnor-i-fertil-alder-behover-ofta-jarntillskott/