SiderAL Forte är en unik lösning

SiderAL Forte är ett järntillskott med effektivt upptag som skonar magen från kontakt med järn som kan reta magslemhinnan.

I SiderAL Forte är varje järnpartikel inbäddat i ett hölje av fett, så kallade liposomer.

SiderAL Forte

Fördelen med SiderAL Forte jämfört med andra preparat är att det är skonsamt mot magen samtidigt som upptaget är effektivt.

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin som ligger inbäddat i ett hölje av fett, så kallade liposomer. Höljet framställs ur solroskärnor och skyddar tarmslemhinnan från att komma i kontakt med järnet. Med SiderAL Forte kan man därmed undvika vanliga magbesvär (såsom illamående, magont, hård mage, diarré samt förstoppning) som är vanligt förekommande vid behandling med traditionella järntillskott där järnet kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan. 1, 2, 3

SiderAL Forte är klassat som ett kosttillskott och ska användas som ett komplement till kosten och bör ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning.

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen av SiderAL Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas och SiderAL Forte bör inte ersätta en balanserad kosthållning.

Läs mer om SiderAL Forte

Höljet

Fetthöljet i SiderAL Forte består av samma typ av fett som alla våra cellväggar huvudsakligen består av (så kallade fosfolipider) och utvinns ur  solroskärnor (lecitin). Kroppen känner igen partikeln som en långkedjig fettsyra eller ett fettlösligt vitamin, partiklar som är vanligt förekommande i kosten. Med höljet undviks att järnet kommer i kontakt med tarmslemhinnan vilket minskar risken för den retande effekt som järnet i traditionella järntillskott kan ge. Järn som gärna reagerar med sin omgivning kan reta tarmslemhinnan och ge upphov till diverse magbesvär. 1, 2, 3

Absorption

SiderAL Fortes hölje möjliggör samtidigt ett effektivt upptag i tarmen. Det beror på att det absorberas längs med hela den långa mag-tarmkanalen istället för enbart i den korta, övre delen av tunntarmen, där järn i vanliga fall absorberas. Absorptionsytan för SiderAL Forte är således betydligt större jämfört med konventionella järntillskott som baseras på järnsalter.1

SiderAL Forte absorberas via tarmslemhinnan av så kallade M-celler, specialiserade att absorbera intakta partiklar för att sedan låta ett lymfkärl transportera partikeln vidare till blodbanan.

Att SiderAL Forte använder en annan absorptionsmekanism än järntillskott innehållande järnsalt skapar förutsättningar för ett effektivt upptag. Järnet i vanliga järntillskott (exempelvis Niferex eller Duroferon), baserade på järnsalter, innehåller ofta minst 100 mg järn men endast 10-15 % absorberas. Järnet som inte absorberas fortsätter ned i tarmkanalen och passerar ut med avföringen. På vägen ner genom tarmen riskerar det järnet som ej absorberats att reta tarmslemhinnan. Därför är det fördelaktigt att järnet i SiderAL Forte ligger i ett hölje. Till skillnad från järnsalter absorberas SiderAL Forte via en annan absorptionsmekanism vilket gör att en betydligt lägre dos järn (30 mg) behövs för att uppnå ett effektivt upptag. 1,2,3,4

Höljet efter absorption

Först när liposomen når levern bryts fetthöljet ned, järnet frigörs och lagras på ett säkert sätt till kroppens förrådsprotein, så kallat ferritin.

Kvalitet

SiderAL Forte är klassat som ett kosttillskott men tillverkas enligt läkemedelsstandard GMP vilket står för Good Manufacturing Practice.

 

Hur ska SiderAL Forte tas?

Eftersom SiderAL Forte ligger inkapslat i ett fetthölje absorberas det inte via traditionella järntransportörer.  Intag av SiderAL Forte kan därför ske oberoende om du tar kapseln med måltid eller ej och det spelar ingen roll för upptaget vad du ätit i övrigt. SiderAL Forte tas upp effektivt, oavsett hur och när kapseln tas.1

Läs mer...

När kroppen tar upp järn med järntransportörerna i mag-tarmkanalen är det viktigt att järnet är i en viss form, tvåvärt järn (Fe2+). Ett samtidigt intag av andra livsmedel får då stor betydelse för hur bra järnet absorberas eftersom andra livsmedel kan bidra till att formen förändras och det då blir svårare för kroppen att absorbera järnet.

Eftersom SiderAL Forte ligger inkapslat i ett fetthölje och inte använder sig av kroppens gängse järntransportörer kan intag av SiderAL Forte ske oberoende om du tar kapseln med måltid eller ej och det spelar ingen roll för upptaget vad du ätit i övrigt. SiderAL Forte tas upp effektivt, oavsett hur och när kapseln tas.5

 Vad består SiderAL Forte av?

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin som ligger inbäddat i ett hölje av fett, så kallade liposomer. C-vitamin stimulerar syntesen av proteinet hem som behövs för bildningen av röda blodkroppar.3 Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur och går att öppna vid eventuella sväljproblem. Höljet som omger järnpartikeln minskar risken för att  järnet kommer i kontakt med tarmslemhinnan där det kan verka retande och orsaka olika former av magbesvär. Magbesvär kan uppstå när järn kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan.6

Läs mer om SiderAL Forte

Liposomhöljet i SiderAL Forte är uppbyggt av samma typ av material som kroppens cellmembran, det vill säga fosfolipider (se Figur 2) som är en typ av fett. Kroppen känner igen liposomhöljet som en mikropartikel (exempelvis en långkedjig fettsyra eller ett fettlösligt vitamin), vilket resulterar i att SiderAL Forte tas upp på samma sätt som dessa partiklar. SiderAL Forte tas således inte upp av tarmens ordinarie järntransportörer vilka är noggrant reglerade till att endast ta upp lite järn åt gången. Vid intag av konventionella järntillskott, som tas upp via kroppens ordinarie järntransportörer, tas endast en liten del av järnet upp (10-15 %)7, resten fortsätter ned i tarmkanalen och försvinner sedan ut med avföringen. Då SiderAL Forte har en effektiv upptagsmekanism i mag-tarmkanalen, krävs en lägre dos (30 mg) jämfört med konventionella järntillskott som ofta innehåller minst 100 mg järn per tablett.

På vilket sätt är SiderAL Forte unikt?

SiderAL har ett unikt skyddande hölje som möjliggör ett effektivt upptag samtidigt som det skyddar tarmen.  Med hjälp av det liposomala höljet runt järnpartiklarna skyddas tarmen att komma i kontakt med det retande järnet och  risken att fria radikaler uppstår minskar.

Läs mer om varför SiderAL Forte är unikt

Det skyddande höljet. Järnet i SiderAL Forte har ett litet hölje av små fettpartiklar, så kallade liposomer, som på så sätt skyddar tarmen och risken för magbesvär blir mindre.

Tack vare höljet av liposomer kommer järnet i mindre utsträckning i kontakt med tarmslemhinnan och därmed minskar risken för magbesvär, samtidigt kan en hög andel av järnet i kapseln absorberas. Studier har visat att omkring 4 % av de som tar SiderAL Forte får besvär från mag-tarmkanalen3, vilket kan jämföras med 55% av de som tar konventionella preparat9. Besvär som förekommit vid intag av SiderAL är diarré och förstoppning.3

Upptagsytan i tarmen. SiderAL Forte är inte beroende av kroppens järntransportörer utan absorberas istället via tarmens M-celler som finns längs med hela mag-tarmkanalen, därmed blir absorptionsytan större jämfört med upptagsytan för konventionella järnsalter.9,11

Konventionella järntillskott (ex. Duroferon eller Niferex) absorberas i den korta tolvfingertarmen där tarmens järntransportörer finns.

Upptagsmekanismen. Det skyddande höljet som järnet ligger inbäddat i känns igen av kroppen som en mikropartikel och absorberas därför på samma sätt som ett fettlösligt vitamin eller en långkedjig fettsyra.

Fetthöljet tas således upp i sin helhet och fetthöljet bryts inte ned förrän det når levern. På så sätt minskar risken för att järn, som gärna reagerar med sin omgivning, verkar retande på tarmslemhinnan i mag-tarmkanalen. Kroppen använder sig av så kallade M-celler för att absorbera fetthöljet. M-celler finns längs med hela mag-tarmkanalen och är specialiserade på att fagocytera (svälja) mindre partiklar så som långkedjiga fettsyror. Då tunntarm och tjocktarm tillsammans är 7 meter lång blir upptagsytan stor. När fettföljet med järn (liposomen) väl tagits upp av M-cellen plockas den upp av lymfsystemet som i sin tur tömmer sig i blodbanan. När liposomhöljet nått levern bryts det ned av makrofager (en typ av immuncell som är bra på att bryta ned andra celler och mikroorganismer) och järnet adderas till kroppens övriga järnförråd. Genom denna smarta upptagsmekanism kommer järnet inte i kontakt med mag-tarmslemhinnan där det kan reagera och skapa magbesvär av olika slag.1,3,8

Ont i magen av järn

Får du ont i magen av järntabletter? Då är du inte ensam. Det är vanligt att järntillskott ger magbesvär i form av illamående, buksmärtor, diarré och förstoppning. Studier visar att upp till 55% av de som får behandling med järntabletter upplever magbesvär. Anledningen till att man får ont i magen vid intag av oralt järn är att järn är reaktivt och bidrar till bildandet av fria radikaler och oxidativ stress.

Studier visar att man många gånger avbryter sin behandling med anledning av de besvär som uppkommer.9 Trots att behandling med järn ordineras är det alltså, på grund av problem i samband med behandlingen, många som inte får i sig tillräckligt med järn och man kommer inte till rätta med sin järnbrist eller blodbrist.

Läs mer...

Varför uppstår magbesvär av järntabletter? Magbesvären vid intag av järn uppkommer för att järn kan ha en retande effekt på tarmslemhinnan. Järn är nämligen ett grundämne som gärna reagerar med sin omgivning vilket kan leda till bildning av fria radikaler. Vid intag av konventionella järntabletter tas endast en mindre del av det intagna järnet upp i tarmen (10-15 %) varpå den största delen av järnet fortsätter ned i mag-tarmkanalen utan att tas upp. På sin väg ned genom tarmen kan det verka retande på slemhinnan varpå olika typer av magbesvär kan uppstå.9

Renapharma kan med SiderAL Forte erbjuda ett nytt och unikt järntillskott som minskar risken för magbesvär. Detta genom att varje järnpartikel ligger inbäddat i ett litet hölje av fett som skyddar tarmen från att komma i kontakt med det reaktiva järnet. Fetthöljet tas upp i sin helhet vilket bidrar till ett effektivt upptag av järnet.8

Köp SiderAL Forte Läs om Järnets funktion i kroppen

Referenser

  1. Mabbott et al; Microfold (M) cells: important immunosurveillance posts in the intestinal epithelium. Mucosal Immunol . 2013 July ; 6(4): 666–677.
  2. Gozzard D; When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options, Drug Des Devel Ther. 2011;5:51–60
  3. Pisani et al; Effect of oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiency anaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1-8
  4. J Przybyszewska et al; The role of hepcidin, ferroportin, HCP1, and DMT1 protein in iron absorption in the human digestive tract. Przegląd Gastroenterologiczny 2014; 9 (4).
  5. Abbaspour et al; Review on iron and its importance for human health, J Res Med Sci. 2014 Feb; 19(2):164-174
  6.  Gozzard D; When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options, Drug Des Devel Ther. 2011;5:51–60
  7. Kulnigg; Systematic review: managing anaemia in Crohn’s disease, Aliment Pharmacol Ther 24, 2006; 24: 1507-1523
  8. H Kim et al; Liposomal formulations for enhanced lymphatic drug delivery. Asian Journal of pharmaceutical sciences 8. (2013) 96-103.
  9. Gozzard D; When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options, Drug Des Devel Ther. 2011;5:51–60