SiderAL Forte är en unik lösning

Sideral Forte är ett unikt järntillskott som tack vare sitt fetthölje skonar magen från det retande järnet samtidigt som det tas upp effektivt i mag-tarmkanalen.

Sideral Forte ska användas som ett komplement till kosten och  ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning. Det klassas som ett kosttillskott.

SiderAL Forte – uppbyggnad

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin som ligger inbäddat i ett hölje av fett som är resistent mot magsyran. Höljet, som består av lecitin framställt ur solroskärnor samt sackarosestrar av fettsyror, skyddar tarmslemhinnan från att komma i direktkontakt med det retande järnet. Järn (framför allt tvåvärt järn som finns i flera järnsalter) kan ge upphov till fria radikaler som retar tarmslemhinnan vilket kan upplevas som magont. Med SiderAL Forte kan tack vare höljet risken för vanligt förekommande magbesvär  minimeras. Magbesvär kan förekomma vid intag av vanliga järntabletter när järnet kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan. 1, 2, 3,8

Upptagsmekanism

Järnet i Sideral Forte absorberas effektivt tack vare fetthöljet. I jämförelse med järnsulfat så är upptaget 2-3 gånger så effektivt som vid motsvarande mängd järnsulfat.

Till skillnad från traditionella järnsalter så absorberas Sideral Forte via tarmslemhinnans så kallade M-celler som är specialiserade på att absorbera partiklar via endocytos och transcytos. Endocytos och transcytos innebär att partiklar transporteras intakt från utsidan av tarmcellen till insidan av cellen alternativt att partikeln transporteras intakt genom tarmcellen. M-celler, som utgör en del av tarmens immunsystem, har därigenom förmåga att transportera vissa partiklar intakt från tarmen till lymfsystemet varpå partikeln når blodbanan via lymfsystemet. Det är på detta sätt som järnet i Sideral Forte, tillsammans med sitt fetthölje, absorberas av tarmväggen. När fetthöljet nått levern bryts fetthöljet ned och järnet frisätts varpå det binds till lagringsproteinet ferritin. 4,5,6

Hur ska SiderAL Forte tas?

Den rekommenderade dosen av SiderAL Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas och SiderAL Forte bör inte ersätta en balanserad kosthållning.

Eftersom järnet i SiderAL Forte ligger inkapslat i ett fetthölje absorberas det inte via kroppens ordinarie järntransportörer som är beroende av att järnet förekommer i en viss form (den tvåvärda formen) för att kunna transportera järnet över tarmväggen.5 Därför kan Sideral Forte tas oberoende av intag av andra livsmedel som traditionellt sett hämmar upptaget av järn.

 Vad består SiderAL Forte av?

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn som ligger inbäddat i ett hölje av fett. Fetthöljet består av lecitin (utvunnet ur solroskärnor) och stabiliseras av sackarosestrar av fettsyror (motsvaras av tillsatsämne E 473) samt risstärkelse.  Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur (kosher- och halalcertifierat) och går att öppna vid eventuella sväljproblem. Höljet som omger järnpartiklarna minskar risken för att  järnet kommer i kontakt med tarmslemhinnan där det kan verka retande och orsaka olika former av magbesvär.3

Innehåll och rekommenderad dos

1 tablett innehåller 30 mg järn och 70 mg vitamin C. Den rekommenderade dosen av SiderAL Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas.

SiderAL Forte är klassat som ett kosttillskott och ska användas som ett komplement till kosten, och bör inte ersätta en balanserad kosthållning. Skall förvaras utom räckhåll för små barn.

Innehåll
1 tablett innehåller: 30 mg järn, 70 mg vitamin C. En förpackning innehåller 30 kapslar.

Ingredienser: Järnpyrofosfat (Emulgeringsmedel: pregelatiniserad risstärkelse, sackarosestrar av fettsyror, solroslecitin som stöds på glukossirap; klumpförebyggande medel: kalciumfosfat; mjölkprotein). Emulgeringsmedel: gelatin (kosher- och halalcertifierat). Klumpförebyggande medel: mikrokristallin cellulosa. Antioxidantmedel: vitamin C (L-askorbinsyra). Klumpförebyggande medel: hydroxipropylcellulosa, vegetabiliskt magnesiumstearat, kiseldioxid. Ingredienser kapsel: titandioxid, röd järnoxid.

Ont i magen av järn

Får du ont i magen av järntabletter? Då är du inte ensam. Det är vanligt att järntabletter ger magbesvär i form av illamående, buksmärtor, diarré och förstoppning. Studier visar att upp till 55% av de som får behandling med järntabletter upplever magbesvär och cirka 20 % avslutar intaget på grund av besvären. Anledningen till att man får ont i magen vid intag av oralt järn anses vara att järn (särskilt tvåvärt järn) är reaktivt och bidrar till bildandet av fria radikaler i tarmen vilket retar tarmslemhinnan.

Referenser

  1. Antonino Mafodda, D. Giuffrida, A. Prestifilippo, D. Azzarello, R. Giannicola, M. Mare, R. Maisano (2017) Oral sucrosomial iron versus intravenous iron in anemic cancer patients without iron deficiency receiving darbepoetin alfa: a pilot study. Supportive Care in Cancer.
  2. Pisani et al; Effect of oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiency anaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1-8
  3. Z Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal SideEffects in Adults: A Systematic Review and Meta Analysis. Plos One, 2014.
  4. G. Tarantino, E. Brilli, Y. Zambito, G. Giordano and F. Equitani. Sucrosomial Iron®: A New Highly Bioavaible Oral Iron Supplement. Blood, 2015.
  5. Fabiano et al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431.
  6. H Kim et al; Liposomal formulations for enhanced lymphatic drug delivery. Asian Journal of pharmaceutical sciences 8. (2013) 96-103.
  7. Gozzard D; When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options, Drug Des Devel Ther. 2011;5:51–602.
  8. Parisi F, BertiC,Mandò C,MartinelliA, MazzaliC, CetinI (2016) Effects of different regimens of iron prophylaxis on maternal iron status and pregnancy outcome: a randomized control trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 1–21.
  9. Elli et al. Sucrosomial Iron Supplementation in Anemic Patients with Celiac Disease Not Tolerating Oral Ferrous Sulfate: A Prospective StudyNutrients 2018, 10, 330; doi:10.3390/nu10030330.